پیک نوروزی سال 1397

فواید و خواص آلبالو و گیلاس

فواید و خواص آلبالو و گیلاس

اسم من ((آلبالو)) است ! ما دو برادریم یكى بنام آلبالو و یكى بنام گیلاس . براى چاقها نعمت بزرگى هستم . در هسته و دمم خواص بسیارى هست. ماسك برادرم گیلاس براى زیبایان بسیار مفید است     ما دو برادر هستیم یكى...
11 شهریور، 1396

توضیحات بیشتر